• Voor 12.00 uur besteld, volgende werkdag geleverd!
  • Gratis levering vanaf € 250

Duurzaamheidsstrategie van en door medewerkers Moonen

Duurzaamheid is al jaren een grote drijfveer in alle activiteiten van Moonen Packaging en de duurzaamheidsstrategie wordt met regelmaat aangescherpt. Zo hebben we de ambitie om eind 2026 volledig CO2 neutraal te opereren en dé koploper te zijn in duurzame verpakkingsoplossingen in Europa. Hiervoor werd in 2021 een vernieuwde strategie ontwikkeld samen met onze medewerkers; want Moonen ziet graag een nauwe betrokkenheid van haar mensen zodat zij gezamenlijk de strategie kunnen dragen en met plezier, vertrouwen en een gevoel van trots naar hun werk kunnen gaan.

Traject strategiebepaling

In 2021 werd de duurzaamheidsstrategie van Moonen bepaald middels een begeleidend traject van SOW Sustainability waaraan bijna alle medewerkers deelnamen. Dit traject werd afgetrapt met een interactieve workshop over de Sustainable Development Goals (SDG's). Daarna werden alle medewerkers uitgenodigd om een online introductiecursus te volgen over de Why, How, What en What if van duurzaamheid. Ook werd er een nulmeting uitgevoerd  over hoe de medewerkers duurzaamheid ervaren binnen de organisatie en welke thema’s zij het meest belangrijk vinden.   

Daarna werd er een duurzaamheidsteam gevormd van acht betrokken medewerkers. Deze collega’s volgden een verdiepende leiderschapscursus en bepaalden tijdens strategiesessies op welke SDG’s Moonen zich wil focussen en welke duurzaamheidsprojecten er gestart werden. Ook oefenden ze in duurzaam leiderschap: zodat ze als individu binnen de organisatie ook anderen kunnen inspireren en meenemen.

Vier impact statements

Het team ontwikkelde vervolgens vier impact statements die de pijlers vormen van de duurzaamheidsstrategie. Deze impact statements hebben invloed op:  

  1. Een CO2-neutrale operatie
  2. Verduurzaming van het assortiment
  3. Leveranciers stimuleren om te verduurzamen
  4. Betrokkenheid van medewerkers bij het verder verduurzamen van de  bedrijfsvoering

Per impact statement is een projectteam samengesteld dat vervolgens aan de slag is gegaan om de daarbij behorende duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Jacklien Quirijnen, Sustainable Transformation Manager van Moonen en mede-oprichter van SOW: “Je merkt dat medewerkers het belang van verduurzaming echt begrijpen en voelen. In de projectteams zitten betrokken mensen die kritisch kijken naar hoe wij als Moonen nog duurzamer kunnen opereren.”

Stimuleren medewerkers

Naast bovengenoemd traject worden de medewerkers jaarrond op nog veel meer manieren gestimuleerd om verduurzaming binnen hun werk te implementeren. Namelijk middels:

1. Kerncompetenties; duurzaamheid is één van de kerncompetenties van alle medewerkers zodat ze zich bewust hiermee blijven bezighouden.

2. Kennisplatform; binnenkort wordt er een intern kennisplatform gelanceerd waarin medewerkers geïnformeerd worden over alle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.

3. Trainingen en kennissessies; er worden trainingsprogramma’s gegeven en kennissessies georganiseerd op het gebied van duurzaamheid.

Deze nauwe betrokkenheid van medewerkers is essentieel, want echt impact maken op het gebied van duurzaamheid doe je samen. Samen met onze medewerkers én samen met onze klanten en leveranciers, zodat we die extra stap kunnen zetten uit liefde voor onze planeet.

Winkelwagen
Afrekenen